Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 102)

PSALM 102(101)

Prośby wygnańca

1
Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę.

2
Panie, słuchaj modlitwy mojej,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!

3
Nie kryj przede mną swego oblicza
w dniu utrapienia mojego!
Nakłoń ku mnie Twego ucha:
w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj!

Zostaw wpis