Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 103)

PSALM 103(102)

Błogosław, duszo moja, Pana!

1
Dawidowy.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

2
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

3
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,

4
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

5
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.

6
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

7
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.

8
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.

9
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.

10
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

11
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

12
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

14
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Zostaw wpis