Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 108)

PSALM 108(107)

Bóg nadzieją swego ludu

1
Pieśń. Psalm. Dawidowy.

2
Gotowe jest serce moje, Boże,
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, chwało moja,

3
zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.

4
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
zagram Ci wśród narodów,

5
bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury.

6
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Zostaw wpis