Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 109)

PSALM 109(108)

Biada przewrotnemu nieprzyjacielowi!

1
Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
Nie milcz, o Boże, którego wychwalam,

2
bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne.
Mówili ze mną językiem kłamliwym,

3
osaczyli mnie nienawistnymi słowami
i bez przyczyny mnie napastowali.

4
Oskarżali mnie w zamian za miłość moją;
a ja się modliłem.

5
Odpłacili mi złem za dobre
i nienawiścią za moją miłość.

6
Pobudź przeciwko niemu grzesznika,
niech stanie po prawicy jego oskarżyciel!

7
Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca,
niech prośba jego stanie się winą.

8
Niech dni jego będą nieliczne,
a urząd jego niech przejmie kto inny!

9
Niechaj jego synowie będą sierotami,
a jego żona niech zostanie wdową!

10
Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą,
i niech zostaną wygnane z rumowisk!

11
Niechaj lichwiarz czyha na całą jego posiadłość,
a obcy niech rozdrapią owoc jego pracy!

12
Niech nikt nie okaże mu życzliwości,
niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi!

13
Niech jego potomstwo ulegnie zatracie;
niech w drugim pokoleniu zaginie ich imię!

14
Niech Pan zapamięta winę jego ojców,
niech grzech jego matki nie będzie zgładzony!

15
Niech zawsze stoją przed Panem
i niech On wykorzeni z ziemi pamięć o nim,

16
za to, że nie pomyślał, by okazać życzliwość,
lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego,
i w sercu strapionego śmiertelnie.

17
Miłował złorzeczenie: niech się nań obróci;
w błogosławieństwie nie miał upodobania:
niech od niego odstąpi!

18
Niech się odzieje przekleństwem jak szatą;
niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności
i jak oliwa [wejdzie] w jego kości!

19
Niech mu będzie jak odzienie, które go okrywa,
i pas, którym stale się opina.

20
Taką niech mają zapłatę od Pana moi oskarżyciele,
którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy.

Zostaw wpis