Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 110)

PSALM 110(109)

Chrystus Królem i Kapłanem

1
Dawidowy. Psalm.
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
“Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy”.

2
Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
“Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

3
Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach [będziesz].
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem”.

4
Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
“Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka”.

Zostaw wpis