Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 113)

PSALM 113(112)

Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała!

1
Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:

2
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!

3
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!

4
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.

5
Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,

6
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

7
Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,

8
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,

9
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
<Alleluja>.

Zostaw wpis