Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 117)

PSALM 117(116)

Wszystkie narody chwalcie Pana!

1
Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2
bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.

Zostaw wpis