Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 119)

PSALM 119(118)

Doskonałość Prawa Bożego

Alef

1
Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2
Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają,

3
którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami.

4
Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.

5
Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!

6
Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7
Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.

8
Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

Zostaw wpis