Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 12)

PSALM 12(11)

Wśród zakłamanego świata

1
Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.

2
Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.

3
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

4
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.

5
Tych, którzy mówią: “Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?”

6
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: “Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda”.

Zostaw wpis