Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 120)

PSALM 120(119)

Przeciw złym językom

1
Pieśń stopni.
Do Pana w swoim utrapieniu
wołałem i wysłuchał mnie.

2
Panie, uwolnij moje życie
od warg kłamliwych
i od podstępnego języka!

3
Cóż tobie [Bóg] uczyni
lub co ci dorzuci,
podstępny języku?

4
Ostre strzały mocarza
i węgle z janowca.

5
Biada mi, że przebywam w Meszek
i mieszkam pod namiotami Kedaru!

6
Zbyt długo mieszkała moja dusza
z tymi, co nienawidzą pokoju.

7
Gdy ja mówię o pokoju,
tamci prą do wojny.

Zostaw wpis