Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 121)

PSALM 121(120)

Bóg czuwa nad nami

1
Pieśń stopni.
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?

2
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

3
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.

4
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

5
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.

6
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.

7
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.

8
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Zostaw wpis