Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 122)

PSALM 122(121)

W obliczu miasta Świętego

1
Pieśń stopni. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
“Pójdziemy do domu Pańskiego!”

2
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,

3
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.

4
Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.

5
Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

6
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

7
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!

8
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: “Pokój w tobie!”

9
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Zostaw wpis