Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 123)

PSALM 123(122)

Wzgardzony lud ufa swojemu Bogu

1
Pieśń stopni.
Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.

2
Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

3
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.

4
Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków.

Zostaw wpis