Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 125)

PSALM 125(124)

Bóg ostoją ufności Izraela

1
Pieśń stopni.
Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.

2
Góry otaczają Jeruzalem:
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki.

3
Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.

4
Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!

5
A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami:
pokój nad Izraelem!

Zostaw wpis