Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 128)

PSALM 128(127)

Szczęście rodzinne bogobojnych

1
Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!

2
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.

3
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

4
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.

5
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.

6
Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

Zostaw wpis