Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 132)

PSALM 132(131)

Na poświęcenie świątyni

1
Pieśń stopni.
Pamiętaj, Panie, Dawidowi
cały trud jego:

2
o tym, jak złożył przysięgę przed Panem,
związał się ślubem przed Mocnym Jakuba:

3
“Nie wejdę do mieszkania w moim domu,
nie wstąpię na posłanie mego łoża,

4
nie użyczę snu moim oczom,
powiekom moim spoczynku,

5
póki nie znajdę miejsca dla Pana,
mieszkania – Mocnemu Jakuba”.

6
Otośmy słyszeli w Efrata o arce,
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.

7
Wejdźmy do Jego mieszkania,
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego!

8
Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia,
Ty i Twoja arka pełna chwały!

9
Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość,
a Twoi czciciele niech się radują!

10
Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida,
nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca!

11
Pan zaprzysiągł Dawidowi
trwałą obietnicę, od której nie odstąpi:
“[Potomstwo] z ciebie zrodzone
posadzę na twoim tronie.

12
Jeżeli zachowają twoi synowie
moje przymierze
i moje napomnienia, których im udzielę,
także ich synowie na wieki
zasiądą na twoim tronie”.

13
Pan bowiem wybrał Syjon,
tej siedziby zapragnął dla siebie:

14
“To jest miejsce mego odpoczynku na wieki,
tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.

15
Będę szczodrze błogosławił jego zasobom,
jego ubogich nasycę chlebem.

16
Jego kapłanów odzieję zbawieniem,
a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować.

17
Wzbudzę tam moc dla Dawida,
zgotuję światło dla mego pomazańca!

18
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół,
a nad nim zabłyśnie jego korona”.

Zostaw wpis