Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 134)

PSALM 134(133)

Modlitwa w świątyni

1
Pieśń stopni.
Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim.

2
Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!

3
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!

Zostaw wpis