Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 135)

PSALM 135(134)

Chwalcie potężnego Boga!

1
Alleluja.
Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy,

2
wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.

3
Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

4
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela – na wyłączną swoją własność.

5
Wiem, że Pan jest wielki
i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

6
Cokolwiek Panu się spodoba,
to uczyni na niebie i na ziemi,
na morzu i we wszystkich głębinach.

Zostaw wpis