Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 136)

PSALM 136(135)

Łaska Boża

1
Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.

2
Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.

3
Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.

4
On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.

5
On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.

6
On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.

7
On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.

8
Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.

9
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.

10
On Egipcjanom pobił pierworodnych,
bo Jego łaska na wieki.

11
I wywiódł spośród nich Izraela,
bo Jego łaska na wieki.

12
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
bo Jego łaska na wieki.

13
On Morze Czerwone podzielił na części,
bo Jego łaska na wieki.

14
I przeprowadził środkiem Izraela,
bo Jego łaska na wieki.

15
I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
bo Jego łaska na wieki.

16
On prowadził swój lud przez pustynię,
bo Jego łaska na wieki.

17
On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska na wieki.

18
On uśmiercił królów potężnych,
bo Jego łaska na wieki.

19
Sichona, króla Amorytów,
bo Jego łaska na wieki.

20
I Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska na wieki.

21
A ziemię ich dał na własność,
bo Jego łaska na wieki -

22
jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,
bo Jego łaska na wieki.

23
On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,
bo Jego łaska na wieki.

24
I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.

25
On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo Jego łaska na wieki.

Zostaw wpis