Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 14)

PSALM 14(13)

Powszechne zepsucie

1
Kierownikowi chóru. Dawidowy.
Mówi głupi w swoim sercu:
“Nie ma Boga”.
Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
nikt nie czyni dobrze.

2
Pan spogląda z nieba
na synów ludzkich,
badając, czy jest wśród nich rozumny,
który szukałby Boga.

3
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:
nie ma takiego, co dobrze czyni,
nie ma ani jednego.

4
Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość,
którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,
którzy nie wzywają Pana?

5
Tam zadrżeli ze strachu,
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.

6
Chcecie udaremnić zamiar biedaka:
lecz Pan jest jego ucieczką.

Zostaw wpis