Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 141)

PSALM 141(140)

Przeciwko grzesznikom

1
Psalm. Dawidowy.
Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż;
usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.

2
Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło;
wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna!

3
Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!

4
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa,
do popełniania czynów niegodziwych,
bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość,
nie jadł ich potraw wybornych.

5
Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości;
olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy!
Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości.

6
Popadli w moc Skały ich sędziowie
i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa.

7
Jak kamień młyński rozbija się o ziemię,
tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu.

8
Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, [zwracam] moje oczy;
do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy.

9
Strzeż mnie od sidła, które zastawili ma mnie,
i od pułapek złoczyńców.

10
Niechaj występni wpadną w swoje sieci,
podczas gdy ja ujdę cało.

Zostaw wpis