Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 142)

PSALM 142(141)

Bóg moją ucieczką

1
Pieśń pouczająca. Dawidowa – gdy był w jaskini. Modlitwa.

2
Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.

3
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.

4
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.

5
Oglądam się w prawo i patrzę:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.

Zostaw wpis