Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 146)

PSALM 146(145)

Szczęśliwy, kto ufa Bogu

1
Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana,

2
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.

3
Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.

4
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.

5
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,

6
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,

7
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,

8
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.

9
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.

10
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia.
Alleluja.

Zostaw wpis