Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 148)

PSALM 148

Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!

1
Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!

2
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!

3
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.

4
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:

5
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,

6
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.

7
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,

8
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,

9
góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

10
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,

11
królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,

12
młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą

13
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem

14
i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja.

Zostaw wpis