Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 16)

PSALM 16(15)

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci

1
Miktam. Dawidowy.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,

2
mówię Panu: “Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.

3
Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!

4
Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swoje boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.

5
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

Zostaw wpis