Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 19)

PSALM 19(18)

Chwała Boża w przyrodzie i Prawie

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2
Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

3
Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.

4
Nie jest to słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;

5
ich głos się rozchodzi na całą ziemię
i aż po krańce świata ich mowy.
Tam słońcu namiot wystawił,

6
i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

7
Ono wschodzi na krańcu nieba,
a jego obieg aż po krańce niebios,
i nic się nie schroni przed jego żarem.

Zostaw wpis