Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 20)

PSALM 20(19)

Modlitwa o ocalenie króla

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

3
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.

4
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

5
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.

6
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!

Zostaw wpis