Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 30)

PSALM 30(29)

Podzięka za wybawienie od śmierci

1
Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy.

2
Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.

3
Panie, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.

4
Panie, dobyłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.

5
Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!

6
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.

7
A ja powiedziałem pewny siebie:
“Nigdy się nie zachwieję”.

8
Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą,
a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.

9
Wołam do Ciebie, Panie,
błagam Boga mego o miłosierdzie:

10
“Jaki będzie pożytek z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyż proch Cię będzie wysławiał
albo rozgłaszał Twą wierność?

Zostaw wpis