Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 36)

PSALM 36(35)

O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności

1
Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.

2
Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.

3
Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

4
Słowa jego ust to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

5
Na swoim łożu zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.

Zostaw wpis