Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 41)

PSALM 41(40)

W ciężkiej chorobie

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2
Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>,
w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

3
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie wyda go wściekłości jego wrogów.

4
Pan go pokrzepi na łożu boleści:
podczas choroby poprawi całe jego posłanie.

Zostaw wpis