Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 42)

KSIĘGA DRUGA
PSALM 42(41) i 43(42)

Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni

1
Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha.

2
Jak łania pragnie
wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże!

3
Dusza moja pragnie Boga,
Boga żywego:
kiedyż więc przyjdę i ujrzę
oblicze Boże?

4
Łzy stały się dla mnie chlebem
we dnie i w nocy,
gdy mówią mi co dzień:
“Gdzie jest twój Bóg?”

5
Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie,
ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu,
do domu Bożego,
wśród głosów radości i dziękczynienia
w świątecznym orszaku.

Zostaw wpis