Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 44)

PSALM 44(43)

Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela

1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca.

2
Boże, słyszeliśmy na własne uszy:
ojcowie nasi nam opowiedzieli
o czynie, którego za ich dni dokonałeś,
za dni starożytnych.
3
Ty własną ręką
wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś,
starłeś narody, a im dałeś przestrzeń.

4
Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem
ani ich nie ocaliło własne ramię,
lecz prawica i ramię Twoje,
i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.

5
Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem,
który Jakubowi zapewniałeś ocalenie.

6
Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów
i naszych napastników depczemy w imię Twoje.

7
Bo nie zaufałem mojemu łukowi
ani mój miecz mnie nie ocalił;

8
lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów
i zawstydziłeś Tych, co nas nienawidzą.

9
W każdym czasie chlubimy się Bogiem
i sławimy bez przerwy Twe imię.

Zostaw wpis