Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 45)

PSALM 45(44)

Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego

1
Kierownikowi chóru. Na melodię: “Lilie…”. Synów Koracha. Pieśń
pouczająca. Pieśń miłosna.

2
Z mego serca tryska piękne słowo:
utwór mój głoszę dla króla;
mój język jest jak rylec biegłego pisarza.

3
Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
wdzięk rozlał się na twoich wargach:
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.

4
Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę!
5
Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!

6
Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie –
[trafiają] w serce wrogów króla.

7
Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.

8
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;

9
wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;
płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.

10
Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Zostaw wpis