Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 47)

PSALM 47(46)

Bóg na tronie królewskim

1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,

3
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

4
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.

5
Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.

6
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.

7
Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!

8
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!

9
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

10
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

Zostaw wpis