Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 49)

PSALM 49(48)

Zagadka powodzenia bezbożnych

1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2 Słuchajcie tego, wszystkiego narody,
nakłońcie uszu, wszyscy, co świat zamieszkujecie,

3
wy, niscy pochodzeniem, tak samo jak możni,
bogaty na równi z ubogim!

4
Moje usta wypowiedzą mądrość,
a rozmyślanie mego serca – roztropność.

5
Nakłonię mego ucha ku przypowieści,
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.

Zostaw wpis