Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 50)

PSALM 50(49)

O prawdziwej czci Boga

1
Psalm. Asafowy.
Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i zawezwał ziemię
od wschodu do zachodu słońca.

2
Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.

3
Bóg nasz przybył i nie milczy:
przed Nim ogień trawiący,
wokół Niego szaleje nawałnica.

4
Wzywa On z góry niebo
i ziemię, by lud swój sądzić.

5
“Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę”.

6
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Zostaw wpis