Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 54)

PSALM 54(53)

Wybaw mnie, Boże!

1
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.
2

Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: “Oto Dawid u nas się ukrywa”.

3
Boże, zbaw mnie, w imię swoje,
swoją mocą broń mojej sprawy!

4
Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowa ust moich!

5
Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.

6
Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.

7
Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

8
Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

9
bo wybawi mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.

Zostaw wpis