Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 57)

PSALM 57(56)

W cieniu Bożych skrzydeł

1
Kierownikowi chóru. Na melodię: “Nie niszcz”. Dawidowy. Miktam. Gdy
[Dawid] zbiegł od Saula do jaskini.

2
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie chronię swe życie:
chronię się pod cień Twoich skrzydeł,
aż przejdzie klęska.

3
Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który czyni mi dobro.

4
Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą;
niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.

5
Pośrodku lwów spoczywam,
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby to włócznie i strzały,
a język ich niby miecz ostry.

6
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

7
Zastawili sieć na moje kroki
i zgnębili moje życie.
Przede mną dół wykopali:
sami wpadli do niego.

Zostaw wpis