Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 61)

PSALM 61(60)

Modlitwa wygnańca

1
Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.

2
Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!

3
Wołam do Ciebie
z krańców ziemi,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,

4
bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.

5
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!

Zostaw wpis