Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 62)

PSALM 62(61)

Bóg jedyną nadzieją

1
Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy.

2
Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawienie.

3
On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

4
Dokądże będziecie napadać na człowieka
i wszyscy go przewracać
jak ścianę pochyloną,
jak mur, co się wali?

5
Oni tylko knują podstępy
i lubią zwodzić;
kłamliwymi ustami swymi błogosławią,
a przeklinają w sercu.

Zostaw wpis