Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 63)

PSALM 63(62)

Tęsknota za Bogiem i świątynią

1
Psalm Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.

2
Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.

3
W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.

4
Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.

Zostaw wpis