Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 65)

PSALM 65(64)

Dziękczynienie za dobrodziejstwa

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń.

2
Ciebie należy wielbić,
Boże, na Syjonie.
Tobie śluby dopełniać,

3
co próśb wysłuchujesz.
Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik,

4
wyznając nieprawości.
Przygniatają nas nasze przewiny:
Ty je odpuszczasz.

5
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz:
mieszka on w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku!

Zostaw wpis