Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 70)

PSALM 70(69)

Błaganie o pomoc Bożą

1
Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu.

2
Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!

3
Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.

4
Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: “Ha, ha”.

Zostaw wpis