Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 72)

PSALM 72(71)

Królestwo Mesjasza

1
Salomonowy.
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

2
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich – zgodnie z prawem!

3
Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza – sprawiedliwość!

4
Otoczy opieką uciśnionych z ludu,
ratować będzie dzieci ubogich,
a zetrze ciemiężyciela.

5
I będzie trwał długo jak słońce,
jak księżyc przez wszystkie pokolenia.

6
Zstąpi jak deszcz na trawę,
jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.

7
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.

Zostaw wpis