Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 75)

PSALM 75(74)

Bóg sądzi świat

1
Kierownikowi chóru. Na melodię: “Nie niszcz…”. Psalm. Asafowy. Pieśń.

2
Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

Zostaw wpis