Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 77)

PSALM 77(76)

Świetna przyszłość pociechą w niedoli

1
Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm.

2
Głos mój się wznosi do Boga i wołam,
głos mój – do Boga, by mnie usłyszał.

3
Szukam Pana w dzień mojej niedoli.
Moja ręka w nocy niestrudzenie się wyciąga,
moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.

4
Jęczę, gdy wspomnę na Boga,
duch mój słabnie, kiedy rozmyślam.

Zostaw wpis