Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 80)

PSALM 80(79)

Spustoszona winnica Pańska

1
Kierownikowi chóru. Na melodię: “Lilie świadectwa…”. Asafowy. Psalm.

2
Posłuchaj, Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.
Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,

3
przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!
Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!

4
O Boże, odnów nas
i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

Zostaw wpis