Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 82)

PSALM 82(81)

Los niegodziwych sędziów

1
Psalm. Asafowy.
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:

2
“Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?

3
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

4
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!

Zostaw wpis