Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 86)

PSALM 86(85)

O pomoc w przeciwnościach

1
Prośba. Dawidowy.
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.

2
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,

3
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.

4
Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

5
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

6
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!

7
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.

Zostaw wpis