Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 89)

PSALM 89(88)

Wyniesienie i upadek domu Dawida

1
Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity.

2
Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,

3
albowiem powiedziałeś: “Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

4
“Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:

5
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie”.

Zostaw wpis